Stort verk planeras i Hellvi

"Avbrott i brott" Det är arbetsnamnet på en föreställning som Gotlandsmusiken och Hidegruppen vill skapa i Hide kulturbrott i Hellvi om ett par år. En årligen återkommande föreställning med olika konstformer som dans och musik. Den som accepterat att skriva musiken är en av de riktigt stora bland svenska tonsättare idag, Sven-David Sandström.