Betodlare kan få högre fraktpriser

De gotländska betodlarna riskerar att få betala dubbelt så hög fraktkostnad som idag, efter första juli nästa år när betorna skall transporteras till bruket i Skåne.
Danisco anser att frakten härifrån skall ske på samma villkor som för de skånska odlarna. Sen Romabruket las ner har Danisco betalat 75 procent av frakten till Skåne, men det vill man inte fortsätta med efter första juli nästa år. "Det skulle i så fall innebära en fördubblad fraktkostnad för de gotländska odlarna". Det säger idag Gotlands Betodlarförenings ordförande Roland Rodebjer till GT. Arbetsmarknadsdirektören Christer Granegård tycker att Regeringen måste inse betodlingens regionalpolitiska betydelse och därmed besluta om ett stöd till frakten.