Negativa och positiva beslut för skola

Den fristående gymnasieskolan Atheneskolan i Visby ska ha rätt till bidrag för utbildningen Samhällsvetenskapsutbildning, inriktningen språk och ekonomi, har Skolverket bestämt.

Däremot ska Atheneskolan inte ha rätt till bidrag för den estetiska utbildningen med inriktningarna teater, dans och musik.

Skolverket bedömer att den estetiska utbildningen skulle innebära ”påtagliga negativa konsekvenser” för den kommunala skolan och riskera att den kommunala estetiska utbildningen skulle urholkas alternativt läggas ner ifall Atheneskolan fick rätt till bidrag för sin estet-utbildning.