Fortsatt strid om utvisning av amerikan

Migrationsverket ger sig inte i frågan om utvisning av en man från USA som är bosatt på Gotland. Migrationsdomstolens beslut att mannen ska få stanna, överklagas nu till Kammarrätten.

Migrationsverket ansåg från början att mannen skulle utvisas, men Migrationsdomstolen gjorde en annan bedömning och beslutade att mannen skulle få permanent uppehållstillstånd.

Domstolen tyckte att utvisningsbeslutet grundades på den äldre utlänningslagen som upphörde att gälla i våras och hänvisade också till att mannen har en svensk sambo och har gått på konstskola och även fått konstnärliga uppdrag av Gotlands kommun.

Men Migrationsverket anser att den långa tid mannen vistats i Sverige inte har någon betydelse eftersom han inte har några barn. Migrationsverket påpekar också att mannen inte kunnat klara sin försörjning hela tiden vilket talar mot ett uppehållstillstånd.

Det blir nu Kammarrätten som får pröva frågan om mannen ska utvisas eller inte.