Bebyggelse planeras i Fröjel

Planerna på att bygga ett stort antal bostäder, restaurang och hotell vid Gustavs i Fröjel går vidare. Antalet planerade bostäder har dock minskats från 100 till 70. Byggplanerna kommer nu att ställas ut innan byggnadsnämnden fattar beslut om byggnadslov.