Många lamm smittade på Gotland

Gotland är ett av de län som har flest lamm som drabbats av sjukdomen maedi-visna. Sedan början av 90-talet finns ett nationellt program för att motverka smittspridning, men bara hälften av alla lammgårdar är med i det.

I fjol startade Svenska djurhälsovården att förenklat kontrollprogram för att nå fler. Av dom provtagningar som gjorts genom det det senaste året, visar nästan tio procent av alla besättningar på smitta.

Sjukdomen har lång inkubationstid och märks först efter flera år, alltså på äldre djur.

Veterinär Göran Karlsson på Svenska Djurhälsovården säger att de överväger att söka tillstånd hos Jordbruksverket för att låta personer som klipper lammen göra provtagningar. På så sätt skulle man nå också de mindre besättningarna.

Karin Brindt
Karin.Brindt@sr.se