Möte om oljeskadade fåglar

Räddningstjänstens och jägargillets beredskap kring hur man ska hantera oljeskadade fåglar ska ses över.

Det blev ett av resultaten vid ett möte i dag mellan representanter för länsstyrelsen, kommunen, kustbevakningen, Gotlands ornitologiska förening, Jägargillet och högskolan.

Vid flera tillfällen har det kommit kritik mot hanteringen av oljeskadade fåglar och bristen på samarbete mellan olika myndigheter och organisationer. 

Jimmy Englund
Jimmy.Englund@sr.se