Ingen oro för svenska dialekter

Det finns ingen anledning till oro för dokumentationen av de svenska dialekter. Det säger kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth (m) som svar på den gotländska riksdagsledamoten Christer Engelhardts (s) fråga om vad hon tänker göra för att bevara de svenska dialekterna.

Även om utgivningen av den tryckta ordboken över Sveriges dialekter just nu är vilande pågår arbetet med att dokumentera dialekter, samtidigt som det håller på att göras en internetversion av ordboken tillsammans med ett populärvetenskapligt dialektlexikon, säger kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth.

Christer Engelhardt säger att kulturministerns svar är glädjande  
- Förnärvarande digitaliseras materialet och kommer att läggas ut på internet vilket medför att det blir mer lättillgängligt för allmänheten. Varefter nytt material produceras kommer även det att läggas ut. Då utgivningen av den tryckta ordboken är vilande hoppas jag dock fortfarande på att en utgivning i bokform kommer att ske framöver.