Belysning i Vänge och Boge

Det blir gatubelysning i Vänge och Boge till en kostnad av sammanlagt 1.345.000 kr, har tekniska nämnden beslutat.
Enligt Ove Nyman moderat ordförande i tekniska nämnden, är det en direkt följd av kommunfullmäktiges beslut vid det senaste sammanträdet om belysning på landsbygden. Tekniska nämnden ska försöka höja hyrorna i fastigheten Valnöten på Ravinstigen i Visby för att minska kommunens förlust. En höjning av hyrorna väntas också underlätta för en försäljning av husen.