Vindkraftverk måste rivas

Det omstridda vindkraftverket vid Bols i Havdhem måste vara rivet senast den 10 december, annars hotar vite.
Vindkraftverket fick bygglov, men det upphävdes till slut av regeringsrätten efter överklaganden från grannar. Nu är det byggnadsnämnden som ska verkställa beslutet och se till att verket rivs.