Swedish Meats röstade för försäljning

Med minsta möjliga majoritet röstade Swedish Meats stämma för den stadgeändring som krävs för att genomföra affären med finska Ruokatalo. Det var efter en och en halv timme som stämman,med minsta möjliga marginal 50 röster för och 25 emot, kunde säga ja till affären.

Det innebär att Swedish Meats styrelse nu kan gå vidare med försäljningen av Swedish Meats till HK Ruotakalo för cirka 1,1 miljarder kronor.

Stadgeförändringen innebär att den ekonomiska föreningen Swedish Meats blir ett aktiebolag som kan säljas.

Mer än hälften av de 75 stämmodeltagarna hade begärt en sluten omröstning.

Dagens beslut innebär att det nu kan bildas ett företag med närmare 20 miljarder kronor i omsättning med verksamhet i 8 länder och med 10 200 anställda. Den nybildade koncernen föreslås heta HKScan.

Köpeskillingen består bland annat av 557 miljoner kronor i kontanter och Ruokatalo övertar Swedish Meats skulder på cirka 1,7 miljarder kronor.

Budet värderar Swedish Meats till knappt tre miljarder kronor. Det är ungefär 300 miljoner under det konkurrerande budet från finska Atria som styrelsen avfärdat.