300 000 jukort sorteras på Gotland

Posten på Gotland har inför den här julen distribuerat omkring 300 000 julkort. Och trots SMS och internet så ser inte mängden traditionella julkort ut att minska.

Över sex miljoner julkort distribuerade posten i hela landet under toppåret 1995.

Många av de julkort som skickas är adresserade till tomten och alla som skriver acvsändare på sin hälsning till tomten får svar. Det ansvarar tomtenissarna i Tomteboda för!