Centern vill rädda betorna

Centerpartiet är beredda att avsätta de sju-åtta miljoner kronor årligen som krävs för att få oförändrade transportvillkor för de gotländska betodlarna också under nästa avtalsperiod.
Enligt partiordföranden Maud Olofsson vill man sätta kraft bakom orden "Hela Sverige skall leva" och ett transportstöd från staten till Gotlands betodling ser man som ett sätt att skapa lika villkor för de gotländska betodlarna som för övriga odlare i landet. Det är också ett sätt att bättre utnyttja de investeringar som staten varit med och bekostat i Klintehamns hamn. Uttalandet kommer från Maud Olofsson, partiets jordbrukspolitiske talesman Eskil Erlandsson och Gotlands riksdagskandidat Lars Thomsson.