Ensamma flyktingbarn får komma till Gotland

Gotlands kommun kommer att ta emot ensamma flyktingbarn. Tidigare har kommunen sagt nej till att ta emot ensamma asylsökande barn, trots påtryckningar från bland annat Rädda Barnen och Hassela, som också erbjudit sig att ta hand om barnen.

Men nu verkar det bli en ändring redan till våren. Det säger det moderata kommunalrådet och tillträdande ordföranden i social- och omsorgsnämnden, Gustaf Hoffstedt.

Idag finns ungefär 200 barn och ungdomar under 18 år som söker asyl på egen hand.

Främst är det unga pojkar som flytt från krigsområden som Irak, Somalia och Afganistan.