Förundersökning mot byggare

En gotländsk byggföretagare misstänks för bokförings- och skattebrott. Hans företag gick i konkurs i början juli eftersom han inte betalt skatt på uppemot en miljon kronor.
Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har nu inlett en förundersökning mot företagaren vad gäller skattebrott. När samme företagare gick i konkurs på 80-talet var det då Gotlands ditills största konkurs på 18 miljoner kronor. Då hotades företagaren av näringsförbud. Även i början av 90-talet gick samme byggföretagare i konkurs, då med en brist i bolaget på samma belopp som idag, två miljoner. Företagaren är tidigare dömd för ekonomisk brottslighet vid två tillfällen.