Stadsstöd till kongresshall i Visby ska prövas

En ansökan om stadsstöd tilll kongresshall i Visby har nu skickats till Bryssel.
Regeringen och näringsdepartementet har nu i sommar skickat en anmälan till eu -kommisionen om kongresshallen. En så kallad notifiering. Den skall nu prövas formellt för att avgöras om ärendet kan utgöra stadsstöd. Det säger Hans Olov Sellvin på näringsdepartementet. Kommisionen kan sedan begära in ytterligare kompletterande uppgifter. Hela ärendeprocessen kan ta två månader.