Torskfisket begränsas till hälften

Efter sommarens torskfiskeförbud är det från och med söndag den 1 september, återigen tillåtet att fiska torsk i Östersjön.
Efter sommarens förlängda fredningsperiod har Fiskeriverket dock beslutat att halvera den tillåtna mängden torsk som får fångas per fartyg och vecka.