Högskolans lärare vill byta jobb

61 procent av de anställda vid Högskolan på Gotland har allvarligt övervägt att byta arbetsplats. Det visar statistik från statistiska centralbyrån, SCB.
Det är bara Kungliga Musikhögskolan som redovisar högre procent, med 62 procent. Personalsituationen inom högskolan påverkas av att antalet lärare och forskare som uppnår pensionsålder ökar kraftigt under kommande år. Samtidigt funderar cirka hälften av alla anställda på att byta arbetsplats. Därför kräver nu universitetslärare bättre villkor för utbildning och forskning.