Färre bilinbrott och stölder i Gråbo

Antalet bilinbrott och vanliga stölder har minskat kraftigt på Gråbo de senaste åren. Stölder ur bil har till exempel halverats. Det visar statistik som närpolisen tagit fram för åren 1999 - 2001.
Närpolisen har funnits i området i Gråbo sedan 1995. Under många år har det varit stora problem med stölder och bilinbrott, men för två år sedan bestämde sig polisen och Gotlandshem för att stävja brotten. Detta genom ta ner skärmtak och buskage runt p-platserna, så att de skulle vara synliga för de boende i området. Även misshandel visar på sjunkande siffror, så också sexualbrotten. Däremot har antalet olaga hot ökat.