Gotlands Bilfrakt får ny ägare

Gotlands Bilfrakt med 90 anställda och 78 miljoner i omsättning, har sålts och ska bli ett helägt dotterbolag till Gotlands Åkericentral.
Affären som blev klar i dagarna kommer inte att leda till personalnedskärningar. Enligt Gotlands Bilfrakts styrelseordförande Göran Nyberg, kommer affären att ge gynnsamma effekter inom områdena stabfunktion, administration, personalfrågor och finansiering. Driften ska inte påverkas, säger han.