Länsrätten avgör kommunens agerande

Det blir nu länsrätten som får ta ställning till om kommunen gjorde fel när den beslutade stänga restaurang Brinken i Visby.

Restaurangen stängdes efter omfattande brister i  livsmedelshanteringen den 12 december.

Miljö- och hälsoskyddskontorets inspektör noterade 33 brister vara sex så allvarliga att de gjorde bedömningen att den dåliga hygienen hotade gästernas hälsa. Beslutet överklagades till länsstyrelsen. Ägaren till restaurangen hävdar bland annat kommunens beslutsunderlag är bristfälligt och att det inte finns beskrivet vilka brister som noterats.

Länsstyrelsen anser att kommunen haft fog för sitt beslut att stänga restaurangen och går därför inte med på restaurangägarens begäran att få öppna restaurangen igen. Det beslutet har också överklagats och det blir nu länsrätten som får ta ställning till om kommunen gjort nåt formellt fel när beslutet att stänga restaurangen togs.