Mer jobb för ungdomsgruppen i Visby

Sedan det blev förbjudet för ungdomar under 18 år att åka ensamma på charterresor har Visby blivit ett populärt resmål.
För ungdomsgruppen i Visby har det här inneburit att den har fått ta hand om allt fler fastlandsungdomar under 18 år som kommer hit på sommarlovet. Ungdomsgruppen har laggt ner mer tid på ungdomar från fastlandet än på de gotländska ungdomarna, säger Bertil Östman i Ungdomsgruppen. - När det har uppstått problem nattetid så har till exempel gruppen fått hålla kontakt telefonledes med föräldrar till fastlandsungdomarna, vilket har tagit mycket tid, säger Bertil Östman.