Planen för utbyggnaden av A7-området kritiseras

Företrädare för Gotlands Idrottsförbund är mycket besvikna över kommuens förslag till planen för fortsatt utbyggnad av A7-området i Visby.
Kritiken gäller kommunens planer på att bygga bostäder, kontor och vårdlokaler i området. Idrottsförbundet anser att det är en klar miss från kommunens sida att flytta idrottsanläggningarna allt längre ut i Visbys utkanter. Framförallt anser förbundet att det måste finnas gott om utrymme för spantanidrott nära bostäder och skola, och vill därför att det anläggs en så kallad näridrottsplats på A7. Detaljplanen för A7 kommer att behandlas i byggnadsnämnden den 25 september.