Destination Gotland satsar på Polen

Destination Gotland satsar nu även på trafiken mellan Nynäshamn och Polen ! Ett avtal har nämligen tecknats med det polska bolaget Polferries som innebär att Destination Gotland från och med september månad är ansvarigt för bland annat bokning, incheckning och försäljning åt det polska rederiet.
"Det här passar väl in i vår verksamhet, inte minst därför att vi redan delar terminal i Nynäshamn", det säger Destination Gotlands VD Sten-Christer Forsberg. Polferries trafikerar Nynäshamn-Gdansk med två fartyg. Förra året reste mer än 127 000 passagerare mellan Nynäshamn och Gdansk.