Krav på bättre fastlandskommunikationer

Förbindelserna på fastlandet för resande till och från Gotland, ska diskuteras vid ett transportseminarium i Oskarshamn i slutet av oktober.
Initiativet till seminariet har tagits av kommunalrådet Torsten Carlsson i Oskarshamn som vill diskutera brister i infrastrukturen i öst- västlig riktning från kusten och in mot centrala delarna av landet. När de nya gotlandsfärjorna sätts in nästa år ökar behovet av att vidareutveckla förbindelserna på landsidan. Flaskhalsar på fastlandet är väg 127 mot Jönköping, delar av väg 123 mot Växjö och framför allt järnvägen mot Nässjö som behöver vidareutvecklas. Inbjudna till seminariet är en rad kommunstyrelseordföranden och kommundirektörer i södra Sverige, tillsammans med rikstrafikens generaldirektör Kjell Dahlström, landshövding Lillemor Arvidsson och Destination Gotlands vd. Sten-Crister Forsberg.