Tullen tog 12 800 cigarretter i beslag

Förra året beslagtog Tullen 12 800 cigarretter från fartyg i de gotländska hamnarna.

Största beslaget gjordes i Visby hamn den 6 april då drygt 5 000 cigarretter hittades på ett fartyg.

Förutom cigarretter tog tullen under 2006 45 liter sprit, 87 liter öl och 4,8 gram narkotika i beslag.