Högskolestudenter nöjda trots brister

Utbildningen vid landets högskolor når inte upp till målen anser en majoritet av landets studenter, enligt en stor undersökning av Högskoleverket. Trots detta är nio av tio studenter nöjda med sin utbildning och mer än åtta av tio studenter skulle välja samma högskola om de fick välja om.
Vid Högskolan på Gotland är det 267 elever som svarat på högskoleverkets frågor. 60 procent av eleverna uppger att de tycker att utbildningen är bra på Gotland, 30 procent tycker till och med att den är mycket bra, medan 10 procent är missnöjda. 40 procent av de tillfrågade studenterna på Gotland skulle definitivt välja högskolan på Gotland om de kunde börja om igen, ytterligare 40 procent skulle förmodligen göra det, medan 15 procent förmodligen skulle valt en annan skola. Enligt undersökningen är det sällan studenterna ställer frågor om och under utbildningen. Minst frågor ställer civilingengörsstudenterna, mendan de kvinnliga studenterna är något mer frågvisa än sina manliga kollegor.