Centerpartist vill begränsa överklaganderätt

Klagomål från sommargotlänningar ska inte kunna stoppa arbetstillfällen på Gotland. Det anser centerpartistiske riksdagskandidaten Lars Thomsson, som frågades ut i Radio Gotlands valspecial.
Han tycker att diskussionen om Foodmarks fabrik vid Klintebys är absurd och befarar att överklagandet från några grannar till Foodmarks kan kosta Gotland trettio jobb. Lars Thomsson anser att det ska finnas en regel där myndigheterna tar hänsyn till vem som var först på platsen. Han vill också att man ska fundera på vem som ska ha rätt att överklaga och vilken vikt det ska ha. För det tredje vill han också att det ska sättas en maximitid på fyra månader för länsstyrelsens tid att pröva ett ärende.