Skrivelse ifrågasätter naturreservat

I en skrivelse till kommunen befarar en privatperson att Grogarnsbergets naturreservat på Östergarnslandet, kan ses som ett förmyndarskap som påtvingats lokalbefolkningen av byråkrater och myndigheter.

I skrivelsen undrar den miljöstuderande privatpersonen, varför det inte finns någon tydlig redovisad fördel med naturreservatet, och uttrycker en oro över att den omfattande röjningen i området kommer innebära att gräs och växter försvinner eller minskar drastiskt.

I skrivelsen till kommunen framgår att också för jägarna på Grogarnsberget är all röjning av ondo, då buskar och annan växtlighet ger ett bra skydd för viltet.