Anser det rätt att Brinken stängdes

Miljö- och hälsoskyddsnämnden håller fast vid att det var rätt av kommunen att stänga restaurang Brinken i Visby.

Det framgår av ett yttrande till länsrätten på Gotland, dit restaurangägaren överklagat beslutet och krävt att det ska upphävas.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden poängterar att det rört sig om så många brister i rengöring, livsmedelshantering och utformning av lokalen, att det inte är något tvekan om att lokalen ska hållas stängd, tills bristerna är åtgärdade och lokalen fått ett nytt godkännande.

Enligt en överenskommelse med restaurangägaren före jul, skulle han så snart som möjligt komma med en ritning och en beskrivning för hur rutinerna skulle förändras.
Men det har ännu inte kommit in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Det är nu länsrätten som ska pröva frågan om det var rätt att stänga restaurang Brinken i Visby.