Gamla gotlandsfärjor kan säljas

Gotlandsbolaget har goda förhoppningar om att kunna sälja gotlandsfärjorna m/s Visby och Thjelvar. Men färjorna kommer inte att säljas förrän de nya Kinabyggena verkligen är i trafik nästa sommar.
Det finns operatörer i Östersjön som är intresserade av att ta över Gotlandsbolagets passagerarfartyg m/s Tjelvar och Visby. Båda fartygen blir lediga till sommarsäsongen nästa år då de två nya Kinabyggena sätts i trafik, bekräftar Sten-Crister Forsberg vd. på Destination Gotland. Priserna på passagerarfartyg av den här typen är idag låga, men båda fartygen har har en hög miljömässig nivå med katalysatorisk rening. Fartygen kan säljas eller hyras ut. Men det kommer inte att ske någon försäljning av Tjelvar och Visby förrän de två Kinabyggena verkligen är i trafik det säger Jan Erik Rosengren vd på Gotlandsbolaget. Det finns flera rederier i Östersjön som är aggresiva och som expanderar, bland annat Finnline och Tallink. Bara på linjen Helsingfors- Tallin går det i dag tio miljoner passagerare per år enligt en linjechef på ett av Östersjöns största passagerarrederier. Ingen av dessa rederier har dock varit i kontakt med Gotlandsbolaget om att köpa någon av färjorna, säger Rosengren. Kommer de baltiska länderna med i EU så försvinner taxfree-försäljningen om några år. All expansion i Östesjön har inte varit lönsam. Nyligen lades den nyöppnade linjen mellan Södertälje och Rostock ned. Den trafikerades med två nya snabbgående färjor. Men passagerar och lastvolymen blev inte vad rederiet hade tänkt sig. Men fler och fler lasthamnar börjar dock bli intressanta i de gamla Öst-staterna efterhand som handeln ökar . Därför kan det vara lättare att få Tjelvar i trafik, eftersom färjan är liten och tar bra med last. Gotlandsbolaget skaffar sig också kunskap om Östersjötrafiken genom att Destination Gotland nu går in och blir representant för Poolferries. Förra året reste över 125 000 passagerare mellan Nynäshamn och Gdansk. Inblicken och kunskapen kan sedan användas av Gotlandsbolaget för att om några år själv köra last och passagerare i Östersjön.