Föreslaget program missgynnar Gotland

Stora delar av Gotland går från och med i år miste om ett särskilt stöd till lantbruket som syftar till att minska utsläppen av kväve till Östersjön.

Det är innebörden i det förslag till landsbygdsprogram som svenska regeringen skickat till Eu-kommissionen i Bryssel.

Stödet kallas miljöersättning för minskat kväveläckage och enbart 2006 betalades det ut 7,5 miljoner kronor till gotländska jordbrukare, i ersättning mot att dom odlade så kallade fånggrödor och plöjde på våren i stället för på hösten.

Efter årsskiftet är det bara vissa socknar på Gotland som får ta del av det här bidraget.

Lantbrukaren Peter Olsson som är ordförande för LRF på Gotland säger att den förklaring han fått av jordbruksverket är att det är dragkamp om pengarna och att nu blir det Halland som får mer eftersom kväveläckaget är större där.