Övertagande eller uthyrning alternativen

Konkursförvaltare Bengt Loquist kommer att försöka hitta någon som vill ta över livsmedelsrörelsen vid Duses i Hemse.
Ett andra alternativ är att försöka hyra ut lokalen vid Storgatan till någon annan verksamhet.

Efter konkursförvaltarens besök vid Duses Livs i veckan stod det också klart att affären hade 20 personer på sin lönelista.
Och skulderna i bolaget uppskattas till omkring två miljoner kronor.

Affären kommer nu att hållas öppen, men med begränsat sortiment, åtminstone hela den här veckan.
Duses livsmedelsaffär i Hemse försattes i konkurs igår på ägarens egen begäran.