Elkunder har fått nya mätare

Alla Gotlands elmätare har nu bytts ut och 37 700 abbonenter får sedan årsskiftet sin elförbrukningen fjärravläst till Gotlands Energi.

Gotland är ett av de första områdena i landet där det kommande lagkravet på månadsvis avläsning redan genomförts och dessutom med daglig avläsning säger marknadschefen Mia Stuhre.

Lagom till jul var allt klart och då bytte Gotlands Energi också ut sitt debiteringssystem. Flera tusen gotländska abbonenter fick då lagom till jul betala dubbla elräkningar.

-Det var en olycklig tidpunkt” säger Mia Stuhre men de som hört av sig till GEAB har fått betala sina fakturor över en längre period.