Kommunen vill tiodubbla vindkraften

I kommunens strategi för 2025 uppskattas vindenergin kunna tiodubblas och vindkraftverken öka till omkring 500 stycken. Men det förutsätter att elnätet byggs ut.

Idag finns 160 vindkraftverk på Gotland som är anslutna till det gotländska elnätet.

De levererar el som motsvarar ungefär 20 procent av öns förbrukning.