Vill bygga fler bostäder i Melonen

Tekniska förvaltningen föreslår redan nu att en planändring görs så att det brandhärjade växthusområdet i kvarteret Melonen i Visby istället kan användas för bostadsbyggande.
Det aktuella området är på drygt 12 000 kvadratmeter - ungefär som två fotbollsplaner. Den utredning som beräknas vara klar i november skall också belysa vilken marknad för växthus som finns på Gotland och visa på fördelar och nackdelar med att istället köpa blommor och liknande utifrån. Det var i förra månaden som kommunens växthus i kvarteret Melonen totalförstördes vid en våldsam brand.