Överklagar dispens från strandskyddet

Naturvårdsverket överklagar kommunens bygglov för ett hotell på Kronholmen i Västergarn.

Naturvårdsverket tycker inte att Kronholmen ska få dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga hotellet.
Verket tycker att byggnaden hindrar allmänhetens möjlighet att röra sig i området.
Men menar också att djur- och växtlivet påverkas negativt.

Men bygget har redan lagts på is av Visby Golfklubbs medlemmar, som sagt nej till bygget.
Att klubben inte dragit tillbaka sin bygglovsansökan är bland annat att för att man om frågan väcks i framtiden, ska ha alla handlingar klara, enligt klubbchefen Matz Bengtsson.