20 procent ekoodlat är målet

Det är möjligt att på några år få 20 procent av den odlade åkerarealen på Gotland att vara ekologisk. Men det kräver bättre samordning mellan bland andra odlare, förädlare och distributörer.
Det säger agronomen Olof Thomsson som gjort en rapport åt LRF om ökad ekologisk produktion på Gotland. Idag får tretton procent av de gotländska jordbruken det särskilda stöd som EU ger för ekologisk odling. Och för animaliska produkter som mjölk, kött och ägg ligger talen mellan 0 och 7 procent. Eftersom det gotländska lantbruket i riksperspektiv är litet så är det för att öka den ekologiska produktionen viktigt att få med sig de stora företagen, som Arla och Swedish Meats.