Färre gotlänningar gick på bio 2006

Färre gotlänningar gick på bio förra året, 2006. Ändå har några biografer ökat besökssiffrorna.

En anledning till att antalet biobesökare  minskat är att Hansabio stängde i början av juni 2006.

För Svenska Bio, som drivit visbybiograferna Röda Kvarn och Hansa, har antalet besökare på Gotland minskat med sex procent till följd av stängningen av Hansa.

Men Röda Kvarn har istället ökat antalet besökare med 27 procent, det uppger Åke Hedlund på Svenska Bio. Sett över hela landet har Svenska Bios besökssiffror stigit med 11 procent.

På övriga Gotland har Slitebio ökat antalet besökare det senaste året, medan besöksantalet minskat på Hemsegården, Rondo i Klintehamn och biografen Roy i Fårösund.