Ubåtsräddning övas utanför Gotland

En svensk-rysk övning med sökning och bärgning av en sjunken ubåt kommer att genomföras utanför Slite på Gotland i slutet av november.
Båda länderna deltar med varsitt ubåtsräddningsfartyg, ubåtar och minröjningsfartyg. Från rysk sida deltar sammanlagt 280 man och från svensk sida deltar 150 man plus stabspersonal. Under övningen kommer fartyg från båda länderna att förtöja i Slite. Förutsättningen för övningen är att den svenska regeringen ger sitt medgivande.