Väganslag minskas med 15 procent

Vägverket sänker från och med årsskiftet bidragen till drift och underhåll av enskilda vägar i landet med 15 procent. På Gotland kommer det att medföra sämre väghållning.
Kommunen ansvarar för de flesta av öns enskilda vägar. Övriga sköts av enskilda föreningar och privatpersoner. Hittills har Gotlands kommun fått 6.7 miljoner varje år i statligt bidrag till de enskilda vägarna, som omfattar 80 mil. - Det sänkta anslaget är inte bra för Gotlands landsbygd. En sänkning på 15 procent kommer att medföra sämre väghållning, säger Göran Lindström på tekniska förvaltningen. Han ser inte heller någon möjlighet att det kan lskjutas till pengar från kommunens egna budget till de enskilda vägarna, med tanke på kommunens dåliga ekonomi. Lantbrukarnas riksförbund, LRF, protesterar också mot att Vägverket sänkt anslagen till drift och underhåll av de enskilda vägarna. LRF hävdar att de neddragna anslagen är ett allvarligt hot mot transporterna på landsbygden.