Vårdtyngd mäts på äldreboenden

Det kan bli aktuellt att omplacera anställda vid öns särskilda boenden, för att vård- och omsorgsbehovet är olika stort på olika platser. Omplaceringarna kan bli resultatet av den så kallade vårdtyngdsmätning som just nu genomförs på tio särskilda boenden runt om på ön. I mätningen tar den vårdande personalen tid på sina arbetsuppgifter under en dag.