Ökat antal företagskonkurser

Antalet företagskonkurser ökade med en tredjedel på Gotland under januari till augusti i år, jämfört med samma period förra året. Det framgår av uppgifter från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC. I hela landet har antalet företagskonkurser hittills i år ökat med 9 procent.