Många fall av kvinnomisshandel

Gotland är fortfarande ett av de län där det anmäls relativt många fall av kvinnomisshandel i förhållande till folkmängden.
2001 anmäldes hundra fall där en kvinna misshandlades av en bekant. Och sedan mitten av nittiotalet har det skett en nivåhöjning av antalet anmälda brott. Det visar en rapport från brottsförebyggande rådet, som gjorts bland annat på Gotland. De senaste tio åren har våldet mot kvinnor ökat och det beror enligt utredaren Lotta Nilsson på att allt fler är benägna att anmäla kvinnomisshandel. I en del av undersökningen har närmare 4000 yrkesarbetande kvinnor svarat på enkätfrågor om misshandel. Svaren visar att 1 procent varit utsatta för våld från närstående. Det innebär omkring 25 000 kvinnor. Det här visar att kvinnovåld förekommer i alla samhällssklasser, anser Lotta Nilsson.