Sjöfack kritiserar regeringen för svek

Regeringen sviker svenska rederiföretag och deras anställda anser de lokala sjöfacken inom gotlandstrafiken. I praktiken värnar regeringen utländska företag och arbetstagare framför de inhemska, anser Sjöbefälsförbundet, Sveriges Fartygsbefälsförening och SEKO Sjöfolk.

Bakgrunden är att det råder olika förutsättningar för svenska och utländska rederier inför upphandlingen av gotlandstrafiken. Rederier som kommer från andra EU-länder än Sverige kan genom sina regler få sjöfartsstöd för trafik mellan Gotland och fastlandet, medan svenska rederier inte har samma rätt till sjöfartsstöd för gotlandstrafiken.

Regeringen har hittills sagt att de inte är beredda att ändra reglerna för gotlandstrafikens skull.

Nu vill sjöfacken att ”regeringen, som påstår att hela politiken bygger på att fler ska komma i arbete, nyktrar till och fattar det nödvändiga beslutet, så att inte hundratals sjömän som nu arbetar i Gotlandstrafiken tvingas ut i arbetslöshet på grund av den konkurrensnackdel svenska rederiföretag, som konkurrerar om Gotlandstrafiken, lider under”.

Annars vill sjöfacken att ”oavsett nationalitet på det företag vars anbud antages, att EUs överlåtelsedirektiv ska äga full tillämpning och således så långt möjligt garantera anställningarna för de som nu är anställda i Gotlandstrafiken”, samt att svenska kolelktivavtal ska gälla.

Nästa vecka den 25 januari går anbudstiden för gotlandstrafiken ut.