130 utan ström på norra Gotland

Kl 9.30 var det fortfarande strömavbrott på delar av Fårö och i Rute efter nattens kraftiga blåst.

Vid Norra Gattet och Lansa på Fårö var ett 30-tal hem utan el. Här tror Geab att de snart kan ha strömmen tillbaka.

I Valleviken i Rute är ett 100-tal utan el. Där vet Geab ännu inte vad som orsakat strömavbrottet.