Sex ton läkemedel lämandes tillbaka

Över sex ton överblivna läkemedel samlades in på Gotland förra året. Det är en ökning med elva procent jämfört med året innan.

I hela landet samlade Apoteket in över 900 ton överblivna och gamla läkemedel.

Eftersom läkemedel kan skada naturen är det viktigt att gamla läkemedel lämnas tillbaka till apoteket.