Bra dricksvatten är det viktigaste

Att se till att alla på Gotland har bra dricksvatten, det är den viktigaste frågan för kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning detta år, 2007.

Det innebär bland annat kontroller av dem gotländska vattenverken och förbättringar av enskilda avlopp.

Övriga prioriterade områden för miljöarbetet är kontroll av åkerier, inomhusmiljön i öns skolor, genomgång av livsmedelslokaler och förorenade markområden.