Curt Broberg basar i polisstyrelsen

Regeringen har utsett ny polisstyrelse på Gotland. Ordförande är Curt Broberg, centern, med Bertil Virgin, socialdemokraterna, som vice ordförande.

Dessutom ingår ledamöterna Karl-Henrik Fridblom (m), Mats Duvne (m), Maud Jacobsson, (c), Jannica Sörestedt (s), samt Anette Medbom (s).

Den nya polisstyrelsen tillträdde första januari 2007 och förordnandet gäller till sista december 2010, i fyra år alltså.