Svenska rederier får sjöfartsstöd

Regeringen har beslutat om ett nytt förslag till ändring av det svenska sjöfartsstödet. Enligt det nya förslaget till EU ska svenska rederier kunna konkurrera på samma villkor som utländska rederier i upphandlingen av gotlandstrafiken.

Enligt det nya förslaget ska sjöfartsstöd få lämnas även till rederier som går i inrikesfärjetrafik och som upphandlas av svenska staten.

Änringen i sjöfartsstödet gäller från första januari 2009. Alltså från den dag när när den nya  upphandlade Gotlandstrafiken ska börja gälla.

I och med regeringens beslut blir det alltså möjligt för svenska rederier att konkurrera på samma villkor som utländska rederier i upphandlingen av Gotlandstrafiken.
Gotlandsbolagets styrelse har dock ännu inte beslutat om rederiet kommer att lämna ett anbud på trafiken. Frågan behandlas vid ett styrelsemöte i nästa vecka.

Reporter: Katarina Hedström
               katarina.hedstrom@sr.se